Gói Hosting

 

 

1. GÓI HOSTING CÁ NHÂN

 

 

GÓI HOSTING 1

 

3000 MB DUNG LƯỢNG


50 GB BĂNG THÔNG


 1 DOMAIN POINTER


125.000đ /Tháng

GÓI HOSTING 2

 

4000 MB DUNG LƯỢNG


70 GB BĂNG THÔNG


2 DOMAIN POINTER


150.000đ /Tháng

GÓI HOSTING 3

 

6000 MB DUNG LƯỢNG


100 GB BĂNG THÔNG


 3 DOMAIN POINTER


200.000đ /Tháng

 

 


 

 

2. GÓI HOSTING DOANH NGHIỆP

 

 

 

GÓI HOSTING 4

 

8000 MB DUNG LƯỢNG


200 GB BĂNG THÔNG


 4 DOMAIN POINTER


300.000đ /Tháng

GÓI HOSTING 5

 

9000 MB DUNG LƯỢNG


350 GB BĂNG THÔNG


 5 DOMAIN POINTER


500.000đ /Tháng

GÓI HOSTING 6

 

10000 MB DUNG LƯỢNG


500 GB BĂNG THÔNG


6 DOMAIN POINTER


700.000đ /Tháng

 

Lưu Ý: 1 Hosting  chỉ dùng cho 1 website với Dung lượng và Băng thông tương ứng của gói

 

Dịch vụ bổ sung:

 

1G Bandwidth Extra + 20.000đ x 12 tháng
(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)

5G Bandwidth Extra + 95.000đ x 12 tháng
(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)

10G Bandwidth Extra + 185.000đ x 12 tháng
(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)

50G Bandwidth Extra  + 450.000đ x 12 tháng
(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)

100G Bandwidth Extra  + 800.000đ x 12 tháng
(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)

Restore data for Hosting  + 200.000đ / lần